Červenec 2010

POZASTAVENÍ x(

17. července 2010 v 17:13 | KimmY-xP |  mOe KeCi
KimmY-xP.BlOg.cZ
AhoJky zLatííŠka..
WiDíítE poDLe naDpiSu..
MuSim poZastaWit oD 18.7. dO 1.8.
JedU nA tábOr..
AffS << pLosíííM uPe mOc,neMažtE si Mě..
HneDka aŽ přiJedU tK wááM píSnu..
PíšU tO uŽ dneSka ptŽ zeJtrA jeDeM we 13 h. tK sE na ComP aSi neDostaNu..
TeďKa Si dU sbaLit wĚci..
FkT hRozNě pRosííM..
NeMažtE Si mĚ..

"zA 14 dNíí..aÓóÓóÓóÓóÓóÓóÓóÓóÓóÓóÓóÓóÓ"


MedWíídeK <3

17. července 2010 v 13:29 | KimmY-xP |  AniMaCe

RyChLowkA 4

17. července 2010 v 10:54 | KimmY-xP |  RychLowkY
KimmY-xP.bLoG.cZ
Napiš:

TÁBOR

Cena = jmenovka

TRAPAS!! xD

16. července 2010 v 23:07 | KimmY-xP |  mOe KeCi
KimmY-xP.bLoG.cZČauWíík
DneSkA uPe tRapaSKimmY-xP.bLoG.cZ
Moe SégRa byLa 14 dNí u JeJíhO kLuKa
Ae dNesKa pŘijeLi k NááMBouncing bunny
MnO dyŠ přiJeLi tK já SeM zrOwnA byLa weNku s Teríí a měLi sMe i NaŠehO káLíkA
ToHo kLuKa seM eTě niKdy nEwiDěLa
A kdYž pŘídU doMů,pTám sE maMky uŽ taDy sOu
A MamKa JJ
Já seM hRozNě stYdLiwáá tK seM přeMejšLeLa jK mááM odNýsT kráLíkA dO poKojíČku kdYž tAm sOu
No sééGra pŘišLa dO oBywááKu a řiKá ať Tam Du kRáLíkA oDnýSt a Já fuRt žE NNEmoticône Pac Man 49
MnO pááK seM taM teDa aSi za půůL hOdiNy šLahappy-1.gif image by VelushQa
A oN byL w koUpeLně a SéégRa nA chOdbĚ tKžE seM zPěchALa hO taM odNýsT
JenŽe soTwa oTewŘu kLec a oN w PokOjííčkUlaugh-2.gif image by Salisko
PreJ oN nA mĚ ČAU a Já ČAU..
A uPe Se zaČaL sMáát ptž wĚděL žE se hO stYdiM
MnO tK seM raČi šLa spááT k BabiČce..
Je taDy i MoE seStřeNka tKžE taDy neNí naŠtěStí nuDa
MnO uŽ důů..
Pp..

JmeNowkY foR yOu

16. července 2010 v 13:47 | KimmY-xP |  For You
KimmY-xP.bLoG.cZ


TaŠtiČkA PauL FraNk

16. července 2010 v 10:15 | KimmY-xP
KimmY-xP.bLoG.cZ

HouBičKáá xP

15. července 2010 v 22:05 | KimmY-xP |  AniMaCe
KimmY-xP

EnDýý♥♥♥

15. července 2010 v 18:52 | KimmY-xP |  mOe KeCi
AhoJíík
DneSka seM spRchoWaLa EndYhO <mŮj kRáLík>
Jk byL mOkreJ tK byL uPe sraNdowNí =D
Ae osPrchOwaT seM hO muSeLa ptŽ nA něJ káPLa hNědá baRwa
A jK jE bíLej tK byL sPíš hNědeJ =D
MnO aSí puDů..weČer taDy uŽ neBudU..
BudU koUkaT nA fiLmeK
Pp =o*

KusóFka 9

15. července 2010 v 13:57 | KimmY-xP |  kuSowkY
KimmY-xP.bLoG.cZ

NákUpíí♥♥(4)eVer!!

15. července 2010 v 13:12 | KimmY-xP |  mOe KeCi
Za hoDinKu s WikTorkOu nA náKupy..
WečEr moŽná puDu nA bLog..
Ae jEn moŽná..
MnO teď Du eTě nA FB♥..

UŽ MĚ SERETE (NĚKTEŘÍ)!!

15. července 2010 v 12:45 mOe KeCi
TakŽe poDíweJte..
Už mĚ tO doSt seRe!!(něKteŘí)
KomU waDí jK píŠu tK nA můJ bLoG psTě neLezTe!!
A nePištE koMentáŘe TypU:nemůžeš psát normalně,nemůžeš psát česky..atd.
Rači nEpiŠte žáDný koMentáŘe!!
Ty kTerýM neWadí jK píŠu seM můŽou choDit (s RadOstí)
A tiM hLawNě mySLim Hoffmanova holka
>>kLidNě sE z nAšiCh bLogů poBLi jK Si psaLa..aE uŽ kE mě nELez!!!<<

A jeŠTě něKdo kDO raČi neWipLňUjE swŮj bLoG a Má pŘezdíWku FANTASY

(raČi neWypLňUjE swůJ bLoG abY mU taM nááHodou nĚkdO nePsaL jKo oN/a mĚ)!!!

ubohost!!!


Affí..kTerÉ maŽu

15. července 2010 v 9:07 mOe KeCi
Quatelko-tEď nWm eSi oBíhÁ aE mÁ bLoG o foTbaLe..a tO me fKt neZajíMá..
Demi-wůBec neObíHá..a dyŠ Jí naPíšu tK aNi neOdePíšE..o Ní wůBec niC nwM..


tAkžE wáS 2 maŽu..máTe taM důWod pRoČ..neBuďTe naŠtwaNý

>>PíísMo<<

14. července 2010 v 18:11 mOe KeCi
TákŽe MiLá sLečnO.. >>Hoffmanova holka<<
TwuJ zkuRweNej koMentáŘ rozHodnĚ nA wědOmí bRát neBudu!!
SeŠ mi uPe ukrAdeNá!!
A LasKawĚ sE neStareJ jK PíšU!!
tO jE snaD moE wěC eSi píŠu jeDno píSmenO maLí a jeDno weLký nÉ??
A jeStLi Ti tO taK hRozNě waDí taK nA můJ bLog neLez!!


hUbkA <<JednOhuBka>> =D

14. července 2010 v 16:21 mOe KeCi
AoJík BobKowÉé
ZroWna dĚLááM jeDNohuBky =D
Za chWíLy pŘídoU příBuzNý a buDe prDéL jKo dyCkýý
Mnó zeJtrá buDu oD ránA dO 14 h. saMa doMáá
TkžÉ zaS píSNičkY nA pLnÝ peCky =D
MnO uŽ aSi dů..
A hLawNě dU oChutNát jeDnohuBky =D
moŽná taDy buDu eTě weČer aE sPíš Nn..
dŮ aOoOoOj =o*

*Jo a Pinq Lind[say]* <- tO S twiM bLogeM [i nA FB] mĚ moC mrZíí
tY wíŠ cO mySLiM*

A děKuju moC zA toHLe "KimmY-xP - sUpÉr hOlČiŠqA TkY SE Mi zAsTáWá :-*"

>>PeCka dééN<< ♥

14. července 2010 v 13:58
AhoJííčeK BobAníí =o*
DneSkáá nEj dééN..
S tĚma mEjmA ♥♥
♥♥♥ÁtinQa,ElišQa,Honzík,Kuba♥♥♥
PeCka dééN nA koNopáČi ♥
S ÁtinQou wE woBLečeNí wE woDěě
UpE neJWííC ♥
KdO náS nePozNá..>>NikDy nEpoChoPíí<< =o*
My?>>ZwLášTní LiDi<< =o*


RyChLowkA 3

11. července 2010 v 19:49 RychLowkY
Napiš:

KOLOTOČ

Cena = jmenovka

JmeNowKyy

11. července 2010 v 18:24 For You
KimmY-xP.bLoG.cZ


DaLšíí w CČ.

RyChLowkA 2

11. července 2010 v 12:17 RychLowkY
Napiš:

BAZÉN

Cena = nápis
+ napiš co na něj!!

bEru 6 prWnícH